« ธันวาคม 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

   ยินดีต้อนรับ  สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

    1     2     3     4     5     6     7     8     9  
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2565 
กตส.จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2565 (18/04/2565)
อตส.เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและบุคลากรในพื้นที่ สตท.8 ผ่านระบบ Zoom Meeting (07/04/2565)
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าพบรตส.เพื่อหารือแนวปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ (05/04/2565)
กตส.จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย (04/04/2565)
กตส.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครบรอบ 130 ปี (01/04/2565)
กตส. จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับสูงกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 (30/03/2565)
อตส.เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2565 ของ สตท.2 ผ่านระบบ Zoom Meeting (28/03/2565)
กตส.จัดอบรม หลักสูตร การเพิ่มทักษะการใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูง สำหรับบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (25/03/2565)
อตส.เป็นประธานการประชุมหารือโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมและกรอบการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น (09/03/2565)
กตส.จัดประชุมการจัดงาน ครบรอบ 70 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (07/03/2565)
ทั้งหมด     
 
 
 
 
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
 
 
ระเบียบ/คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 
 
 
 
 
คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ กฎกระทรวง
 
 
คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
เอกสารแจ้งเวียนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
..............
 
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
 
ข่าวประกาศ
 
 
 
คลื่นเกษตรกร AM 1386 KHZ
 
 
 
ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
สปอต/สารคดี
 
 
นวัตกรรมม Smart 4M
 
 
 
 
 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2565
กตส.จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2565 (18/04/2565) (19 เม.ย. 2565)
อตส.เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและบุคลากรในพื้นที่ สตท.8 ผ่านระบบ Zoom Meeting (07/04/2565) (12 เม.ย. 2565)
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าพบรตส.เพื่อหารือแนวปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ (05/04/2565) (12 เม.ย. 2565)
กตส.จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย (04/04/2565) (5 เม.ย. 2565)
กตส.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครบรอบ 130 ปี (01/04/2565) (5 เม.ย. 2565)
กตส. จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับสูงกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 (30/03/2565) (31 มี.ค. 2565)
อตส.เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2565 ของ สตท.2 ผ่านระบบ Zoom Meeting (28/03/2565) (31 มี.ค. 2565)
กตส.จัดอบรม หลักสูตร การเพิ่มทักษะการใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูง สำหรับบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (25/03/2565) (25 มี.ค. 2565)
อตส.เป็นประธานการประชุมหารือโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมและกรอบการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น (09/03/2565) (9 มี.ค. 2565)
กตส.จัดประชุมการจัดงาน ครบรอบ 70 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (07/03/2565) (7 มี.ค. 2565)
อตส.รับมอบงานจากผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (07/03/2565) (7 มี.ค. 2565)
อตส.เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (07/03/2565) (7 มี.ค. 2565)
กตส. ร่วมวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 (26/02/2565) (26 ก.พ. 2565)
กตส.จัดประชุมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรม และการประเมิน ITA และแนวทางการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ (22/02/2565) (22 ก.พ. 2565)
กตส.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองคุณสมบัติผู้สมควรเสนอขอพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครั้งที่ 1/2565 (21/02/2565) (21 ก.พ. 2565)
กตส.จัดประชุมคณะกรรมการจัดงาน ครบรอบ 70 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2565 (17/02/2565) (17 ก.พ. 2565)
กตส.จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจตัวชี้วัดของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2565 (15/03/2565) (15 ก.พ. 2565)
กตส.จัดประชุมเตรียมความพร้อมการสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินขององค์กรระหว่างประเทศ CIRDAP (11/02/2565) (11 ก.พ. 2565)
รตส.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน ครบรอบ 70 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting (09/03/2565) (9 ก.พ. 2565)

หน้า : [1]

                        
  เกี่ยวกับเรา การสอบบัญชีภาคเอกชน    
        หน้าที่/ความรับผิดชอบ  การจัดการความรู้ คำแนะนำ
     โครงสร้างองค์กร ระเบียบ       คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    อัตรากำลัง         ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์   เอกสารแจ้งเวียนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
          ฝ่ายบริหารทั่วไป    ระเบียบ/คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ภาพกิจกรรม
      กลุ่มมาตรฐานการสอบบัญชี ประกาศ  บริการ สมช.
      กลุ่มมาตรฐานการบัญชี   ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
      กลุ่มพัฒนาระบบการเงินการบัญชี   ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ติดต่อ
       

 
 
 
สงวนสิทธิ์โดยสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
ลขที่ 12 อาคาร 3 ชั้น 3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200 CALL CENTER 0 2016 8888

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel